Konar Group

Konar Beton

Konar Beton – Beton gücləndirməsi və digər injeksiya xidmətlərini sizlərə təklif edir.

Konar Group

Konar Beton

Beton gücləndirmə
• Karbon polimer liflə betonun gücləndirilməsi;
• Beton kəsmə və deşmə sistemləri.

İnjeksiya sistemləri
• Epoksid injeksiya sistemi;
• Poliuretan injeksiya sistemi.

Konar Beton

Xidmətlərin icmalı