Konar Group

Konar Döşəmə Örtükləri

Şirkətimiz təyinatı üzrə bir çox növdə döşəmə örtüklərini sizlərə təqdim edir. Müasir texnologiyalardan, sertifikatlı məhsullardan istifadə olunaraq peşəkar heyətimiz tərəfindən sizlərə aşağıda qeyd olunan xidmətləri təklif edirik:

Konar Group

Konar Döşəmə Örtükləri

• Epoksid əsaslı boya döşəmə;
• Poliuretan beton (Ucrete) döşəmə;
• Terrazzo döşəmə örtüyü;
• Daş Xalı döşəmə;
• Dekorativ Beton;
• Fiber lif əlavəli beton tətbiqi;
• Toz sərtləşdirici əlavəli beton tətbiqi;
• Mikrobeton;
• Beton döşəmə cilalama.

Konar Döşəmə Örtükləri

Xidmətlərin icmalı

Epoksid əsaslı boya

Poliuretan beton

Terrazzo döşəmə örtüyü

Daş Xalı

Dekorativ Beton

Fiber lif əlavəli beton tətbiqi

Toz sərtləşdirici əlavəli beton

Mikrobeton